Tên đầy đủ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THÁI DƯƠNG

Tên giao dịch:

THAI DUONG CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

Vốn điều lệ:

40,000,000,000 VNĐ (Bốn mươi tỷ đồng.)

Mã số thuế:

0800733038

Trụ sở chính:

 Số 16, lô N06, Khu phố TMDV Ghẽ, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Điện thoại:

024.6666.2929

Email:

lienhe.congtythaiduong@gmail.com 

Website:

http://congtythaiduong.vn