Tin thị trường

Phải mất 8-10 năm để người Mỹ mua được nhà tại các thành phố lớn

người Mỹ mất 8-10 năm để mua nhà tại các thành phố lớn
10. Seattle, Washington
Giá nhà trung bình: 673.100 USD
Thu nhập trung bình: 86.822 USD
Thời gian: 7,75 năm
người Mỹ cần 7,83 năm để mua nhà ở California
9. San Diego, California
Giá nhà trung bình: 600.300 USD
Thu nhập trung bình: 76.662 USD
Thời gian: 7,83 năm
người Mỹ mất 7,99 năm để mua nhà ở Florida
8. Miami, Florida
Giá nhà trung bình: 322.100 USD
Thu nhập trung bình: 40.327 USD
Thời gian: 7,99 năm
người Mỹ mất 8,10 năm để mua nhà tại Boston
7. Boston, Massachusetts
Giá nhà trung bình: 540.600 USD
Thu nhập trung bình: 66.758 USD
Thời gian: 8,10 năm
người Mỹ mất 8,17 năm để mua nhà tại California
6. San Jose, California
Giá nhà trung bình: 854.700 USD
Thu nhập trung bình: 104.675 USD
Thời gian: 8,17 năm
cần 8-10 năm để người Mỹ mua nhà tại các thành phô lớn
5. Long Beach, California
Giá nhà trung bình: 557.700 USD
Thu nhập trung bình: 60.557 USD
Thời gian: 9,21 năm
mất 9,73 năm để mua nhà ở tại Oakland, California
4. Oakland, California
Giá nhà trung bình: 686.700 USD
Thu nhập trung bình: 70.577 USD
Thời gian: 9,73 năm
mất 9,96 năm để người Mỹ mua nhà tại San Francisco, California
3. San Francisco, California
Giá nhà trung bình: 1.104.100 USD
Thu nhập trung bình: 110.816 USD
Thời gian: 9,96 năm
cần hơn 10 năm để mua nhà tại New York City
2. New York City, New York
Giá nhà trung bình: 609.500 USD
Thu nhập trung bình: 60.879 USD
Thời gian: 10,01 năm
người Mỹ mất 10,75 năm để mua nhà ở Los Angeles
1. Los Angeles, California
Giá nhà trung bình: 647.000 USD
Thu nhập trung bình: 60.197 USD
Thời gian: 10,75 năm