Tin công trình

Tin công trình

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương nâng tầm năng lực thi công, Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương nâng tầm năng lực thi công, Đầu tư máy móc thiết bị hiện đại

Trên đà phát triển tất yếu của mình, Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát trển Thái Dương  nhận thấy cần  đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công và năng lực thiết bị của Công ty.
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương Khởi công dự án Sơn La

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương Khởi công dự án Sơn La

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương Khởi công dự án Sơn La
Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương Khởi công dự án Phú Lộc

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương Khởi công dự án Phú Lộc

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương Khởi công dự án Phú Lộc
Lễ khởi công dự án Chợ Cốc

Lễ khởi công dự án Chợ Cốc

Lễ khởi công dự án Chợ Cốc
Lễ khởi công dự án An Nhơn

Lễ khởi công dự án An Nhơn

Lễ khởi công dự án An Nhơn
Lễ khởi công dự án Lương sơn

Lễ khởi công dự án Lương sơn

Lễ khởi công dự án Lương sơn
<<<12>>