Điện hạ tầng

Dự án Shining City Sơn La - Công ty CP Xây dựng & Phát triển Thái Dương
Dự án Shining City Sơn La - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương

Dự án Shining City Sơn La - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương