Công nghiệp

Dự án Phố chợ Phú Lộc - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương
Dự án Phố chợ Phú Lộc - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương

Dự án Phố chợ Phú Lộc - Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thái Dương - Tập đoàn Tây Bắc